Bij deze therapie gaan wij er vanuit dat veel klachten en problemen voortkomen uit eerdere, onverwerkte pijnlijke en traumatische ervaringen. Regressie betekent alleen maar terug in de tijd. Iedere klacht is ergens ontstaan heeft een oorsprong en een begin.

Het ontstaan kan in een situatie van 8 maanden geleden, in de kleutertijd of zelfs nog eerder zijn oorsprong hebben. Regressietherapie verdiept zich tot reïncarnatietherapie wanneer de oorsprong in vorige levens is. Pijnlijke en traumatische ervaringen kunnen in verschillende levensfases tot stand zijn gekomen dit kan in het huidige leven of in één van de vorige levens gebeurd zijn. Is het niet gek om te bedenken dat de oorzaak van klachten ontstaan kan zijn bij een schok, onder narcose, in een coma, tijdens een ongeluk, vóór de geboorte of tijdens de zwangerschap? Dit zijn de momenten waarop klachten kunnen ontstaan.

Deze klachten en problemen kunnen keer op keer de kop opsteken en ze kunnen zich in verschillende vormen manifesteren. Het is heel goed mogelijk dat je geen verband tussen de verschillende klachten kunt vinden. Tijdens de therapie gaan we op zoek naar de oorsprong van het probleem en naar verschillende fases en momenten waarop het probleem zich herhaald heeft. Door ons op het probleem, de bijbehorende emoties, gedachten en lichamelijke gewaarwordingen te concentreren, kunnen we deze terugvinden, in je huidige bewustzijn oproepen en er mee werken.

Regressie/Reïncarnatietherapie is een inzicht gevende therapie. Je maakt het volledige proces van herbeleving bewust mee. Je gaat ervaren wat er gebeurd is en waarom. Je krijgt inzicht in de ervaringen uit het verleden, en de verbanden met je eventuele huidige problemen. Na afloop van de behandelingen zal je je als herboren voelen. De inzichten die je opdoet zullen de kwaliteit van je leven verbeteren.

Voor wie?

Regressie- en Reïncarnatietherapie is geschikt voor iedereen die bereid en in staat is om aan zichzelf te werken, en eigen gevoelens en gewaarwordingen serieus neemt. De therapie is ook heel geschikt voor kinderen. Bij zwangerschap dient vooraf een gesprek plaats te vinden.

Voor wie niet?

De therapie is minder geschikt voor mensen die emotie-onderdrukkende medicijnen, slaapmiddelen of drugs gebruiken, vanwege de remmende werking daarvan op de herbeleving. Dit is sterk afhankelijk van de soort en hoeveelheid van de middelen die gebruikt worden. De therapie is ook minder geschikt voor mensen die psychotisch zijn of daar erg gevoelig voor zijn. Het heeft ook geen zin om een afspraak te maken wanneer jij je heerlijk voelt in je slachtofferrol en daar graag wil blijven.

Voor alle behandelingen geldt: Dat je bereid moet zijn om het verleden en eventuele oorzaken los te laten. Wanneer je deze bereidheid niet hebt, heeft het geen zin!

Ik ben bereid om het verleden en eventuele oorzaken los te laten!