• Het blijft mijn leven beheersen ( je kunt het niet van je afzetten)
  • Het maakt je boos (je loopt over van emoties)
  • Je hebt weinig eigenwaarde (Ik voel me vaak minder)
  • Er komen lichamelijke klachten (zowel geestelijke als lichamelijke klachten)

Herken je dit?

Seksueel misbruik is een schokkende gebeurtenis met ernstige gevolgen. Er ontstaat allereerst een gevoel van angst en hulpeloosheid. Maar ook van verdoving, vertwijfeling en schuld.

Misbruik, bij ongeveer 80% betreft het kinderen en jong volwassenen tot 23 jaar. Verdedigen of ontspannen is bijna onmogelijk en het kind voelt zich overrompelt. De buitenwereld heeft (nog) niets in de gaten maar bij het kind begint van alles te veranderen op lichamelijk, emotioneel, psychisch, maar ook cognitief gebied. Het kind is het basisvertrouwen in volwassene verloren. Het verband tussen geheugen, emotie en kennis lijken te verdwijnen.
Langzaam begint zich een ander kind te ontwikkelen dan je tot nu toe gezien hebt.

Er ontstaat een traumatische stressstoornis, met de volgende kenmerken:

Fysieke gevolgen:

De situatie geeft zoveel spanning, dat het kind er niet in zal slagen de normale functies te reguleren. Langzaam ontwikkelen eet- en slaapstoornissen zich. Het kind schrikt overal van en wordt met de dag alerter (hyper alert) In de nacht komen ze niet tot rust, ze liggen soms uren te wachten op geluiden, die duiden op de komst van de dader. Lichamelijk letsel, seksueel overdraagbare aandoeningen en zwangerschap kunnen signalen zijn van misbruik. Hierop moet een arts alert zijn!

Sociale gevolgen:

Het hanteren van de gebeurtenissen rondom het misbruik is al moeilijk voor het kind, Bijkomende problemen lijken zich op te stapelen. Het kind heeft het gevoel geïsoleerd te zijn en dat wordt ook nog eens in de hand gewerkt door de bedreigingen, die de dader hanteert om het kind zijn mond te laten houden. Het vertrouwen in de volwassenen is geschonden, op het moment dat de dader met misbruik begon. Dit wordt alleen maar erger wanneer het voortduurt en niemand ingrijpt. Hoe dichter de dader bij het kind staat, hoe groter de verwarring zal zijn waarin het kind zich bevindt. Het normale leven is verstoord, de negatieve en angstige gevoelens, die het kind naar de dader heeft zal het projecteren op andere volwassenen in zijn/haar omgeving.

Elk kind is loyaal tegenover zijn ouders en vanaf de geboorte ook geheel afhankelijk. Ook bij seksueel misbruik binnen het gezin blijft het kind loyaal naar zijn ouders. Het verlangen naar liefde en bescherming aan de ene kant en de angst voor misbruik aan de andere kant geven grote verwarring. Het kind is afhankelijk van de dader, dus zal het niet snel negatieve gevoelens uiten.

Er is sprake van machtsongelijkheid, daarom is seksueel misbruik een vorm van seksueel geweld. De dader bepaalt wat er gebeurt met het kind en hij kan zijn leeftijd en zijn macht gebruiken om het kind te laten doen wat hij wil. Het kind ervaart hierdoor een overweldigend gevoel van machteloosheid.

Psychische gevolgen:

Omdat misbruik een zeer ingrijpende ervaring is en het kind niet in staat is de dader te laten stoppen, probeert het die pijnlijke ervaring los te koppelen van de werkelijkheid. Tijdens het misbruik kan het kind in een soort trance gaan, hierdoor dissocieert het kind zich van het misbruik. Het kind heeft dan het gevoel, dat een ander die dingen overkomt. Het kind kijkt als het ware toe en voelt zich dan passief en onverschillig. De veranderde toestand van bewustzijn, die in de trance optreedt, sluit de traumatische ervaring af van het bewustzijn. Ook het tijdsbesef verandert, alles lijkt zich in slow motion af te spelen.

Omdat het voor het kind moeilijk is om te leven met de persoon waar het afhankelijk van is en die tegelijkertijd niet te vertrouwen is, ontstaan er afweermechanismen, het kind legt de schuld bij zichzelf en praat het gedrag van de dader goed. Dit is eigenlijk normaal want onder bedreiging is al vaak gezegd is, jij bent slecht, dat je mij dit laat doen. Verder is het vaak de angst, die onbewust tot uiting komt in slaapstoornissen, nachtmerries en woede uitbarstingen. Het kind wordt heen en weer geslingerd tussen de angst voor het misbruik en de angst dat de dader zijn dreigementen zal uitvoeren als het kind zichzelf verraadt door er met iemand over te praten. En daarbij twijfelt het kind of men hem wel zal geloven en wat zijn de gevolgen?

Samenvatting:

Seksueel misbruik is een vorm van geweld tegen het kind. Een kind is niet in staat om zich te verzetten tegen de situatie. De verantwoordelijkheid ligt altijd bij de volwassene. Het ontstaat door manipulatie of fysiek geweld en veroorzaakt een enorm lijden bij het slachtoffer.

Wil jij je vrij voelen en weer genieten van het leven?

Als jij nog steeds met de gevolgen van misbruik te maken hebt. En jij hier in je volwassen periode nog elke dag pijn en/of last van hebt wil ik je vragen. Ben jij bereid je verleden achter je te laten en je leven opnieuw invulling te geven? Dan ga ik jou helpen om de mooiste versie van jezelf te ontdekken, zodat jij weer kan genieten van het leven en dat jij weer vertrouwen krijgt in de mensen om je heen.

Ik wil je begeleiden zodat wij terug gaan naar de bron, waar we de negatieve emoties kunnen neutraliseren. Je zult nooit vergeten wat er gebeurt, is maar het lichaam reageert er niet meer op. Waardoor jij je vrij zal voelen in je lichaam en je geest. Het enige wat ik vraag is of je ook vanaf dit punt vooruit wil en niet meer in het verleden blijft hangen.

Ben jij bereid om het verleden en de oorzaak los te laten!

Het is mij ook gelukt en juist daarom wil ik jou laten voelen/weten en zien dat het bij jou ook kan!