Yager Therapie®/Code® – Evidence based oplossingen

40 jaar geleden ontwikkelde Prof. dr. Edwin Yager Ph.D, professor aan de medische faculteit van Californië in San Diego (UCSD) een techniek waarmee hij buitengewone resultaten behaalde. Op veel uiteenlopende aandoeningen van psychische, mentale en fysieke aard.

Veel problemen en klachten vinden hun oorsprong in het verleden. Dit kunnen emotioneel ingrijpende gebeurtenissen zijn.  Op basis van deze ervaringen kunnen belemmeringen ontstaan (conditioneringen) die in het verdere leven invloed blijven uitoefenen. Met behulp van de Yager-Code worden conditioneringen en valse overtuigingen losgekoppeld en opgeheven. De oorzaak wordt hierdoor bij de bron aangepakt. De symptomen zullen nu ook verdwijnen.

Met de Yager Therapie kunnen een groot deel van mogelijke klachten worden verminderd of opgelost. Op basis van diverse klinische onderzoeken zijn al vele aandoeningen met succes behandeld.

Yager Therapie voor en nadelen

Een groot voordeel van de Yager Therapie is dat het een vrij ‘zachte’ therapievorm is. De klant ervaart dit niet als ingrijpend op zijn/haar leven.  Het is een zeer discrete behandelmethode omdat het probleem niet besproken hoeft te worden en het is voor de therapeut niet belangrijk om te weten wat de oorzaak is of waar het probleem vandaan komt.

De Yager Therapie kent geen nadelen en is tevens geschikt voor mensen die, bijvoorbeeld vanwege hun geloofsovertuiging, niet in hypnose willen.